ح

یوپی اس آنلاین مدل TB

یوپی اس آنلاین مدل TB

: ویژگی ها


 

 • آنلاین ، دابل کانورژن

 • دارای ترانس ایزوله

 • تکفاز از 5 تا 10 کیلو ولت آمپر

 • سه فاز به تک فاز از 10 تا20 کیلو ولت آمپر

 • سه فاز به سه فاز از 15 تا 30 کیلو ولت آمپر

 • ضریب قدرت ورودی بالا

 • نمایشگر LCD

 • نرم افزار هوشمند مدیریت یوپی اس

 

 

: موارد کاربرد

 

 • رایانه های شخصی

 • سرورها

 • تجهیزات شبکه

 • روشنایی اضطراری

 • سیستم های حفاظتی

 • سیستم های کنترل

 • دیتا سنتر ها

یبتذمیتمنیذمندس

منییبتذمیددذن

کمیبتذمیمسیPDF

ک دانلود کاتالوگ