ثصبصبب

اینورتر سوئیچینگ

 

 

ح

: ویژگی ها

 

 • سینوسی کامل

 • بدون ترانس

 • سوئیچینگ

 • از توان 500 تا 3000 وات

 • ولتاژهای تغذیه 12 و 24 و 48

 • کم حجم و سبک

 • راندمان بالا

 

 

: موارد کاربرد

 

 • تجهیزات مخابراتی

 • منابع برق سولار

 • روشنایی اضطراری

 • سیستم های حفاظتی

 • سیستم های کنترل

یبتذمیتمنیذمندس

منییبتذمیددذن

کمیبتذمیمسیPDF

ک دانلود دفترچه راهنما