کابینت باتری

کابینت باتری

 

ح

: ویژگی ها

 

  • در مدل های یک تا چهار طبقه

  • استفاده از رنگ استاتیک کوره ای

  • ساختار مستحکم و زیبا

  • امکان ساخت طبق سفارش مشتری

  • امکان ساخت به صورت مقاوم در برابر زلزله

 

 

: موارد کاربرد

 

  • محل نصب باتری های یوپی اس

  • محافظت از باتری ها

  • استفاده بهینه از فضای محیط کار

یبتذمیتمنیذمندس

منییبتذمیددذن

کمیبتذمیمسیPDF

ک دانلود کاتالوک