یوپی اس های جدید شرکت پویا توسعه افزار مجهز به به روز ترین استاندارها و تکنولوژی های نوین  ساخت یوپی اس است.