SVC-11

SVC11 استابلایزر موتوری سری

ح

SVC11 استابلایزر تکفاز سری

 ح

: ویژگی ها

 • سرو موتوری

 • تک فاز

 • استفاده برای بارهای حساس

 • در توان های 500 تا 30000 ولت آمپر

 • فرکانس 50 و 60 هرتز

 • حفاظت کامل

 • راندمان بیشتر از 97%

 • تغییرات ولتاژ خروجی کمتر از 3 درصد

: موارد کاربرد

 • دفاتر کوچک

 • آزمایشگاه ها

 • تجهیزات برقی

 • روشنایی

 • سیستم های حفاظتی

 • سیستم های کنترل

 • دستگاه های برقی حساس به نوسان برق

یبتذمیتمنیذمندس

منییبتذمیددذن

کمیبتذمیمسیPDF

ک دانلود کاتالوگ


SVC33-mcu

SVC33 استابلایزر موتوری سری

ع

SVC33 استابلایزر سه فاز سری

 ح

: ویژگی ها

 • سرو موتوری

 • سه فاز

 • میکروپروسسوری

 • در توان های 15 تا 45 کیلو ولت آمپر

 • فرکانس 50 و 60 هرتز

 • حفاظت کامل

 • راندمان بیشتر از 97%

 • تغییرات ولتاژ خروجی کمتر از 1 درصد

: موارد کاربرد

 • دفاتر کوچک

 • آزمایشگاه ها

 • تجهیزات برقی

 • روشنایی

 • سیستم های حفاظتی

 • سیستم های کنترل

 • دستگاه های برقی حساس به نوسان برق

یبتذمیتمنیذمندس

منییبتذمیددذن

کمیبتذمیمسیPDF

ک دانلود کاتالوگ