باتری سولار

باتری 12 ولتی سولار


باتری 12 ولتی سولار

: ویژگی ها

 • باتری سرب اسید خشک  12 ولت

 • در ظرفیت های  100 و 120 آمپرساعت

 • استفاده از سرب با خلوص 99.99 درصد در ساخت باتری

 • قابلیت شارژ و دشارژ عمیق به دفعات زیاد

 • نرخ افت ولت خودبخودی بسیار ناچیز

 • بدون نیاز به سرویس و نگهداری

 • آلیاژ سرب کلسیم

 • دارای 8 تا 10 سال طول عمر مفید

 • دارای استانداردهای ایران ، اروپا(CE) ، آلمان(VDE) ، اروپا(EROBAT) ، آمریکا(UL)

: موارد کاربرد

 • استفاده در سیستم های شارژ خورشیدی

 • مخابرات

 • پزشکی

 • روشنایی اضطراری

 • سیستم های حفاظتی

 • سیستم های کنترل

 • تجهیزات پرتابل

F

FGیبتذمیتمنیذمندس

LTS باتری 12 ولت 100 آمپر سری               LTS باتری 12 ولت 120 آمپر سری

ببببببب 

12LTS120

کمیبتذمیمسی

ک  دانلود کاتالوگ